LASTEN TEATTERIYHDISTYS

Olemme aina iloisia uusille tulokkaille!

< >
Teatteri 5 - 18 vuotiaat
ilmaisutaaito
koreografia
laulu
perinneleikit
osallistuminen näytelmissä
teatteri-kiertueet
Paperiteatteri 6 vuotiasta alkaen
piirtämistä
paperinukkien valmistaminen
Puhekeskus kaikille venäjänkielestä kiinnostuneille
kyselyikäinen lapsi
koulu jo ennen koulua
venäjän kieli 1-3 luokkalaisille
venäjän kieli 4-5 luokkalaisille
Puheterapeutti tilanteen mukaan
puheterapeutti venäjänkielisille lapsille
Musiikkikerho 3 vuotiasta alkaen
puheen kehitys musiikin avulla
vokaali
festivaalissa osallistuminen
Suomen kieli 4 vuotiasta alkaen
leikin kautta opiskeleminen
Luovan toiminnan työpajat 5 vuotiasta alkaen
piirtäminen
askartelu
muovailu
Katso kaikkia ryhmiä

 Vanhempi on oikeutettu
1. Saamaan ajoissa tietoa Lasten keskuksen soveltamista kasvatusmenetelmistä ja –ohjelmista sekä keskuksessa järjestettävistä tapahtumista ja tilaisuuksista.
2. Vaatimaan suoritusten huomioon ottamista seuraavassa (kuukausi)laskussa, mikäli palveluja on jäänyt saamatta Lasten keskuksesta aiheutuneesta syystä.
3. Irtisanomaan sopimuksen yksipuolisesti ja ennenaikaisesti 1 (yhden) kuukauden irtisanomisajalla. (Muussa tapauksessa myös seuraavasta kuukaudesta laskutetaan).
Lasten keskus on oikeutettu
1. Tarjoamaan lapselle yksilöllistä kehittämisohjelmaa ja modifioimaan ohjelman toteuttamismuotoja (yksilöllinen, ryhmä- tai erityisohjelma).
2. Tarkistamaan harrastusryhmien tuntihintoja.
3. Tarkistamaan harjoitusten aikatauluja, mikäli vuokranantaja tätä vaatii.
Vanhempi on velvollinen
1. Tukemaan lasta tämän harrastuksessa. Ilmoittamaan Lasten keskuksen johdolle toiminnassa mahdollisesti ilmi tulevista puutteista, jotta ne voidaan asianmukaisesti korjata.
2. Huolehtimaan siitä, että lapsi saapuu harjoituksiin ajoissa ja ilmoittamaan ohjaajalle lapsen poissaoloista.
3. Noudattamaan Lasten keskuksen sisäistä ohjeistusta ja käyttäytymissääntöjä.
4. Ilmoittamaan Lasten keskukselle yhteystietojensa muutoksesta.
5. Maksamaan palveluista ajallaan ja laskun mukaisesti ja pidättäytymään oma-aloitteisten muutosten tekemisestä laskun summaan.
Lasten keskus on velvollinen
1. Ottamaan lapsen harrastusryhmään sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.
2. Perehdyttämään Vanhemman Lasten keskuksen sisäiseen ohjeistukseen ja käyttäytymissääntöihin.
3. Informoimaan Vanhempaa säännöllisesti lapsen harrastuksen etenemisestä.
4. Huolehtimaan sijaisen hankkimisesta poissaolevan ohjaajan tilalle.
5. Lasten keskus Pelikaani ei vakuuta oppilaitaan harjoitusten/opetuksen ajaksi.
Asiakkaan palvelusta suorittama maksu
1. Tunneista on mahdollista maksaa yksi kerrallaan, kuukausittain tai puolivuosittain; laskun maksuaika on 7 päivää laskutuspäivästä lukien.
2. Lasten keskuksen juhlat, esiintymiset tai vierailumatkat katsotaan harjoituskerroiksi.
3. Viivästyneestä maksusta peritään viivästyskorko 8 % kultakin viivästyspäivältä.
4. Maksumuistutuksesta laskuun lisätään muistutusmaksu 5,00 euroa.
5. Toistuvasti laiminlyödyt maksut siirtyvät perintäyritykselle INTRUM
 JUSTITIA.
6. Yhdistyksen jäseneksi liittyneet asiakkaat voivat saada pois jääneet tunnit hyvitetyiksi seuraavassa laskussa ”hyvitystariffin” mukaisesti.
Alennukset
1. Pelikan–Lasten keskuksessa harrastavat lapset ja nuoret voivat liittyä yhdistyksen jäseniksi maksamalla 20,00 €:n suuruisen jäsenmaksun.
2. Jos samasta perheestä tulee kaksi tai useampia lapsia, myönnetään toisesta ja jokaisesta seuraavasta lapsesta 8%:n sisaralennus.
3. Jos sama lapsi harrastaa kahdessa kerhossa, hän saa toisen kerhon maksusta 4%:n alennuksen.
4. Alle 2-vuotiaiden lasten osalta on käytössä kausikorttijärjestelmä (10 harjoituskertaa puolessa vuodessa).
5. Tuntikohtaiseen maksuun sovelletaan kiinteätä tariffia. Kiinteää tariffia sovelletaan myös silloin, kun Vanhempi ei halua lapsen liittyvän jäseneksi.
6. Puolivuosittaisesta maksusta myönnetään 5%:n alennus.
Muut ehdot
1. Lasten keskus ei vastaa naulakkoihin jätetyistä vaatteista tai muista tavaroista.
2. Harjoitusten ja esitysten luvaton videointi ja valokuvaus on kielletty.