LASTEN TEATTERIYHDISTYS

Perinneleikit

Perinneleikit ovat erilaisia kansanperinteeseen perustuvia leikkejä (piirileikkejä, sormileikkejä, loruja, rallatuksia), jota kehittävät lapsen puhetta, motoriikkaa, luovia ja musikaalisia kykyjä. Kannattaa tutustuttaa pienet lapset ensi sijassa suulliseen kansanperinteeseen. Kansa, tuo nerokas kielen luoja ja erinomainen pedagogi, on luonut universaaleja ja ainutlaatuisia sanataiteen teoksia, jotka seuraavat lasta aina tämän ensimmäisistä päivistä lähtien. Ne ovat yksinkertaisia, selkeitä, rytmisiä, lyhyitä ja ilmaisuvoimaisia. Nämä pienet sanataiteen aarteet ovat hioutuneet vuosisatojen aikana syvällisen viisaiksi, lyyrisiksi tai humoristisiksi. Perinneleikit ovat paitsi hauskoja ja mielenkiintoisia, myös hyödyllisiä ja merkityksellisiä lapsenne kehitykselle!

Tervetuloa kaikki uudet ystävämme !


 

Kirjoittaudu sisään