LASTEN TEATTERIYHDISTYS

Puhekeskus

Intensiiviseen puheen kehittämiseen tähtäävät ryhmät ja harjoitukset muodostavat keskuksemme ’puheosaston’. Toimintamme perustavoite on edistää ulkovenäläisten lasten venäjän kielen omaksumista. Ulkovenäläisessä ympäristössä kasvavan lapsen äidinkielen (ensikielen) kehitys ei välttämättä vastaa venäläisiä opetus- ja arviointistandardeja. Tällainen lapsi on puheen kehityksessä usein jäljessä yksikielisessä ympäristössä elävän ikätoverin kehityksestä. Usein puhe on myös yksinkertaisempaa ja siihen vaikuttavat elinympäristön olosuhteet. «Monikielisyys» vaatii niin perheeltä kuin puheen kehittämiseen paneutuvilta asiantuntijoiltakin valtavaa pedagogista ja psykologista panostusta. Puhekeskuksemme opetusohjelma tukee perhettä venäjän kielen säilyttämisessä ja kehittämisessä. Opetusryhmämme on tarkoitettu vanhemmille, jotka kasvattavat lasta monikielisessä tai monikulttuurisessa perheessä ja haluavat säilyttää lapsen «monikielisyyden», kun lapsi on kasvanut kaksi- tai monikieliseksi.

Tervetuloa kaikki uudet ystävämme !


 

Kirjoittaudu sisään