LASTEN TEATTERIYHDISTYS

Luovan toiminnan työpajat

Liikunnalla ja esteettisellä kasvatuksella on tärkeä tehtävä persoonallisuuden monipuolisessa kehittämisessä ja ne kannattaa yhdistää luovien kykyjen kehittämiseen. On tärkeätä auttaa lasta ilmaisemaan itseään luovasti ja toteuttamaan luovia ideoita. Erityisen tärkeää tämä on suurkaupungin monikulttuurisissa ja monikielisissä sosiaalisissa ympäristöissä. Pyrimme juurruttamaan lapsiin kolme menestyksekkään luovan itseilmaisun/itsensä toteuttamisen elementtiä: luovuuden eli kyvyn löytää uusia, mielenkiintoisia ideoita ja tulla ulos totutuista normeista; analyyttisyyden eli kyvyn analysoida ongelmia ja ratkoa niitä sekä tehdä päätöksiä; käytännöllisyyden eli kyvyn toteuttaa omia ideoitaan. Näihin tavoitteisiin pyritään luovan toiminnan pajoissamme/studioissamme.

Tervetuloa kaikki uudet ystävämme !


 

Kirjoittaudu sisään