LASTEN TEATTERIYHDISTYS

Logopedi ja kielen korjaaminen

Eri syistä meille tulee paljon lapsia, joilla on monenlaisia diagnooseja ja joiden puheenkehitys on jollakin tavoin häiriintynyt. Aina ei ole kysymys klassisista kehityshäiriöistä. Kielen kehitykseen vaikuttaa vieraassa kieliympäristössä asuminen. Vieraskielisessä ympäristössä lapsen kielen kehitys ei aina etene yleisten ”standardien” mukaisesti. Paljon riippuu vanhempien ja opettajien asenteista ja lapsen sopeutumisesta suomalaiseen ympäristöön. Annamme ammatillisesti pätevää apua kaiken ikäisille lapsille. Logopedimme tutkivat ja konsultoivat sekä kirjoittavat lausuntoja päiväkoteja ja sosiaalitointa varten. Oppitunteja, joilla harjoitellaan puhetta ja äänteiden oikeaa ääntämistä, korjataan virheellistä artikulaatiota ja myös kirjoitusvirheitä, tai änkytystä, vetää Suomessa tutkintonsa vahvistanut logopedi. Tarvittaessa logopedi ottaa vastaan myös aikuisasiakkaita.

Tervetuloa kaikki uudet ystävämme !


 

Kirjoittaudu sisään