LASTEN TEATTERIYHDISTYS

Lapsen maailma

Lapsen maailma –toimintaa tarjoamme perheille, jotka tahtovat lastensa kehittyvän monipuolisesti aivan varhaislapsuudesta saakka. Olemme suunnitelleet erityisen kokonaisvaltaisen ohjelman, jossa elementteinä ovat puheen, luovan toiminnan ja liikunnan kehittäminen. Leikin muodossa tehtävissä harjoituksissa kehittyy sekä hienomotoriikka ja puhe, että yleinen liikunnallisuus. Ohjelma yhdistelee aineksia erilaisista pedagogisista metodeista. Lapsi tutustuu logorytmiikkaharjoituksiin ja mielenkiintoisiin tehtäviin, leikkii perinneleikkejä, kokeilee piirtämistä, muovailua ja paperinkäsittelyä. Kehitämme lapsen tarkkaavaisuutta, mielikuvitusta, sosiaalisia taitoja, pitkäjänteisyyttä, sinnikkyyttä ja itsenäisyyttä sekä aktiivista luovaa itseilmaisua, itsetuntoa ja yksilöllisyyttä.
 

Tervetuloa kaikki uudet ystävämme !


 

Kirjoittaudu sisään